• Gezi Parki Yeşil Kalsın.
  • Gezi Parki Yeşil Kalsın.
  • Gezi Parki Yeşil Kalsın.

ÇEVRE ANDI

Hemen Şimdi. Daha doğal ve temiz bir yaşam için. Dünya Yeşil Kalsın !!!

 

"Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden hareketle, Çevreye duyarlı bir kalkınmadan yana olduğumu vurgulayarak; Doğal kaynakların ekonomik kalkınmanın hem kaynağını hem sınırını oluşturduğunu bilerek, Çevrenin korunması ve geliştirilmesinde bireysel katkı ve katılımın gereğine ve önemine inanarak; Çevresel değerlere sahip çıkıp zarar verenleri uyaracağıma, doğal kaynaklardan faydalanırken tutumlu davranacağıma, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğime, bu yönde işbirliği ve dayanışma anlayışı içerisinde hareket ederek, çevre konusunda herkese örnek olacağıma söz veriririm."

Ne Yapabilirim !!!!!

picture

Binlerce yıldan beri değişen iklimimiz,insan faaliyetleri nedeniyle son yıllarda daha hızlı bir değişim gösteriyor.Özellikle Endüstri Devrimi’nden sonra ortalama sıcaklığın yükselmesi,yeryüzünde bulunan bitki örtüsünü de büyük ölçüde etkiliyor.Yaşanan yüksek sıcaklıklar ve bunun sonucunda ortaya çıkan kuraklık,gelecekte birçok bitkinin zarar görmesine,hatta neslinin tükenmesine neden olacak.Bununla birlikte günümüzde yarı kurak ve kurak olarak nitelendirilen topraklar da tarım yapılamayacak hale gelecek.

devamı